.

                GIÁO PHẬN NHA TRANG

Hoà Thuận

Home
Up
Chánh Toà
Ba Làng
Bắc Thành
B́nh Cang
Cầu Ké
Chợ Mới
Giuse (Quân Trấn)
Hoà Thuận
Khiết Tâm
Lương Sơn
Ngọc Thanh
Ngọc Thuỷ
Phù Sa
Vĩnh Phước
Phước Hải
Phước Hoà
Thánh Gia
Thanh Hải

Back ] Home ] Up ] Next ]

 

GIÁO XỨ HOÀ THUẬN

 

 • Thành lập: 1971

 • Bổn mạng: Sinh Nhật Ðức Mẹ

 • Kính ngày: 8.9

 • Số giáo dân: 1000

 • Linh mục quản xứ: Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh

 • Ðịa chỉ hiện nay: 49 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nha Trang

 • Ðt: 058.813661

 • Chầu Mình Thánh Chúa: Chúa Nhật VII TN

 • Giờ lễ

Thánh lễ Chúa Nhật

 • Thánh lễ I: 5g

 • Thánh lễ II: 7g

 • Thánh lễ III: 16g30

 • Thánh lễ IV: 18g00 

Thánh lễ ngày thường

 • Sáng 4g45

 • Chiều 17g15

 

 

Lược sử:

1. Vị trí địa lý

Người Công giáo tập trung chủ yếu thuộc các đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Chợ, Cồn giữa, Khu Tân Trang. Phía Ðông giáp Biển Nha Trang, Tây giáp các đường Ðoàn thị Ðiểm, Bến Chợ, Khu Tân Trang, Nguyễn Thái Học, Sinh Trung, Ôn Như Hầu, Trưng Nữ Vương. Nam giáp Giáo xứ Chánh Toà (các đường Lê Lợi, Phan Bội Châu, Thống Nhất, Hai tháng Tư). Bắc giáp Giáo Xứ Vĩnh Phước (Sông Hà Ra). Ðịa giới hành chính thuộc Phường Xương Huân và Vạn Thạnh.

2. Hình thành và phát triển

Nguyện đường Fatima trước kia, nay là giáo xứ Hoà Thuận, được xây cất trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. Ðức Cha Phanxicô Xaviê làm phép khánh thành ngày 23.5.1971.

Dân số trên 20.000 người, phần đông là giới lao động, có trên 100 gia đình Công giáo (1971) thuộc giáo xứ Chính Toà. Từ 1968 - 1970 cố linh mục Giuse Nguyễn Công Nghi quản xứ Chính Toà, Các Ðấng bề trên Dòng Chúa Cứu Thế cũng như Toà Giám Mục rất lưu tâm đến việc xây cất cho khu vực truyền giáo Fatima một nguyện đường. Nhưng dần dà qua nhiều trở ngại khó khăn chưa thực hiện được. Mãi đến 1971 Linh mục An tôn Phạm Văn Nam, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp đến thăm khu Nguyên Bỉnh Khiêm đã khơi lại ước vọng cũ cùng các vị đại diện giáo dân trong khu. Thời cơ thuận tiện đã đến, chính Ngài đã đích thân kiên lạc khắp nơi đồng thời đứng ra một buổi họp dự thảo kế hoạch và dự án xây cất nguyện đường trình Toà Giám Mục duyệt chuẩn.

Khởi điểm từ một khoảng đất trống để củi do ông Anrê Huỳnh Cải hiến dâng cùng với công của của các ông: Huỳnh Cải, Lâm ngọc Kiệm, Nguyễn Duy Vỵ, Ðoàn văn Chiêm, Phạm viết Tường.. và một số giáo dân là cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế giúp sức. Một tuần sau ngày khởi công, ngày 17.3.1971, Ðức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đến thăm, thấy việc xây cất tiến triển khả quan, nên Ngài đã dâng cúng một số tiền và đặt tên là Nguyện Ðường Fatima

Nguyện đường được hoàn thành ngày 10.5.1971 và ngày 23.5.1971 Ðức Cha FX. Nguyễn văn Thuận đến làm phép khánh thành với sự tham dự đông đảo của các tu sĩ nam nữ, cãc quan khánh chính quyền, tôn giáo bạn và toàn thể giáo dân trong khu vực.

Cuối tháng 10.1975, nguyện đường Fatima được nâng lên hàng giáo xứ và được Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hoà đổi tên thành giáo xứ Hoà Thuận.

Các Linh mục quản xứ và phó xứ từ ngày thành lập đến nay:

 • Lm Giuse Nguyễn Quang Thạnh: từ 23.5.1971 - 15.9.1972

 • Lm Giuse Trần Thanh Phong: từ 20.9.1972 đến 18.10.1973

 • Lm Simom Võ Kinh: từ 20.10.1972 - 10.7.1974

 • Lm Phêrô Phạm Dương Thái: từ 20.7.1974 - 29.6.1992

 • Lm Phêrô Ðõ Văn Ðông: giúp 9 tháng

 • Lm Giuse Phan Thiện Ân: 1.7.1992 - 13.12.1992

 • Lm Gicôbê Nguyễn Văn Vĩnh từ 14.12.1992 đến nay

Hoa quả ơn gọi của giáo xứ :

 • Chủng sinh có 2 em

 • Một tập sinh

 • Một chị Ḍng Đức bà Truyền Giáo

Sinh hoạt Giáo xứ

1. Các lớp giáo lư

Hiện nay Giáo xứ có một Ban giảng viên giáo lư dạy 7 lớp vào mỗi buổi chiều Chúa Nhật trong năm.

Trong 3 tháng hè chiều nào cũng có lớp giáo lư học cho tới năm học mới.

Hàng Tam cá nguyệt tổ chức các lớp thi giáo lư có phát phần thưởng và bằng khen để khuyết khích các em học hỏi.

Việc dạy Giáo lư hôn nhân do Linh mục quản xứ và Ông Biện khu Lư văn To phụ trách, dạy theo lớp và từng hoàn cảnh.

2. Các hoạt động :

 • Giúp đỡ các phong trào cứu trợ, thương xuyên ủng hộ :

 • Hội Người Mù

 • Các phụ nữ nghèo trong xứ

 • Giúp trẻ em khỏi nạn mù chữ

 • Giúp các Hội thể thao

 • Giúp an ninh trong phường

 • Giúp Bộ Đội biên pḥng.

[Home] [Up] [Thư viện] [Sinh hoạt Gp] [Các Giáo phận...] [Nội dung trang web]


cập nhật ngày 16 tháng 12 năm 2005

© 2005 Gia Nhân

Hosted by Web Hosting Công Giáo miễn phí